Съобщение за пръскане на земеделски парцел

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова махала, с което кооперацията уведомява, че от 13-ти до 15-ти юни 2019 г. от 6,00 ч. до 22,00 часа (в зависимост от климатичните условия) ще се проведе третиране на посев от слънчоглед - 310 дка в м. "Арата" в землището на с. Нова махала, с продукт за листно подхранване - "Бор" в доза 0,1 л. / дка. 

Целият тект на писмото може да видите по-долу.