Съобщение за висока пожарна опасност в област Стара Загора

Съобщение за висока пожарна опасност в област Стара Загора image

Уважаеми съграждани,

В Община Николаево постъпи писмо от Областна администрация Стара Загора с вх. № 04-00-81 / 13.07.2023 г. изготвено въз основа на писмо с вх. № АП-07-63/13.07.2023 г. на Директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /изх. № 198300-5625/12.17.2023 г. на ГД ПБЗН/ с информация относно метеорологичната и хидрологичната обстановка в страната. Към 13.07.2023 г. индексът за пожароопасност за област Стара Загора е с код „червено“.

Предвид високите дневни температури и възникналите пожари на територията на страната, призовавам всички собственици на имоти да почистят от суха растителност и лесно запалими материали върху тротоарните пространства пред имотите Ви и да имате отговорно поведение сред природата и в местата на открито и да спазвате основните правила за пожарна безопасност.

За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:

§  да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в частните дворове, като огнището бъде обезопасено, а след ползване огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък;

§  да не се допуска изхвърлянето на фасове от балкони, както и от автомобили или туристи в близост до горски и земеделски площи;

§  да преустановят дейности с уреди, машини и съоръжения, с които има вероятност да предизвикат искрене и запалване на суха растителност;

§  да не се допуска паленето на стърнища и растителни отпадъци;

§  да не се изхвърлят стъклени бутилки, които могат да имат ефект на лупа.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево