Социалната отговорност - приоритет на Община Николаево

Социалната отговорност - приоритет на Община Николаево image

По идея и инициатива на кмета на Община Николаево – г-н Николай Кънев, и във връзка със социалната отговорност на нашата институция, една позабравена машина влезе в употреба и започна да функционира доста ефективно и полезно за природата и човека. Пресата, с която община Николаево разполага от години, беше пусната в действие и с нея започнаха да се пресоват хартиени отпадъци – основно опаковъчни кашони, с цел намаляване на обема на отпадъците и предаването им за рециклиране. Отпадъчната хартия се събира отделно, в определен от седмицата ден и се оставя за пресоване в двора зад сградата на общината. В инициативата активно се включиха служителите от магазините, които, по молба на общината, оставят кашоните отстрани на контейнерите и така улесняват значително разделното им събирането. Дейностите по пресоването на хартиените отпадъци се осъществяват от работниците по чистотата към Община Николаево. Правят се бали от пресована хартия, които ще предаваме за рециклиране.

Предстои изпробване на машината за пресоване на пластмасови бутилки. В случай на възможност това да се прави, Община Николаево ще започне отделно събиране и на пластмасовите бутилки. Така ще помогнем за съхраняване на природата и ще направим общината една идея по-чиста.