Списъци на одобрени потребители, резервни потребители и отпаднали кандидат потребители по проект \" Осигуряване на топъл обяд в Община Николаево\"