Справки по избирателен списък в изборите за народно събрание на 02.04.2023 г.

Чрез сайта на ГРАО: http://www.grao.bg/elections/ можете да направите справки в предварителните избирателни списъци за предстоящите избори за народно събрание по ЕГН и адрес. 

Справка по ЕГН (по-лесен, бърз и препоръчван начин)
Тази справка включва името на лицето, номера на
избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

Справка по Адрес
След въвеждане на даден адрес като резултат се показва
избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.