Справки по избирателните списъци в изборите за НС на 11.07.2021 г.

Справка по избирателните списъци за Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. можете да направите:

- на местата, на които са обявени  

№ на избирателна секция

 

Населено място

 

Адрес и място за обявяване на избирателните списъци

24-38-00-001

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 11 – сградата на Центъра за административно обслужване

24-38-00-002

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 11 – сградата на Центъра за административно обслужване

24-38-00-003

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 11 – сградата на Центъра за административно обслужване

24-38-00-004


с. Елхово

ул. „Свобода“ № 56 – сградата на НЧ „Христо Смирненски – 1899“ с. Елхово

24-38-00-005

с. Нова махала

Сградата на Здравна служба с. Нова махала

 

24-38-00-006

с. Едрево

Сградата на Пенсионерски клуб с. Едрево

 - в сайта на Община Николаево на адрес https://nikolaevo.bg/news/predvaritelni-izbiratelni-spisci-v-izborite-za-narodno-sbranie-na-11072021-1179

и

- в Web сайта на ГД "ГРАО" за избирателните списъци на адрес: http://www.grao.bg/elections Чрез този сайт можете:

  • Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
  • Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

  • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
    Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
  • По Адрес.
    След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

  • Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

За отстраняване на непълноте или грешки в предравителните избирателни списъци следва да се обърнете към служба ГРАО в Общинска администрация Николаево и към специалистите "Административно обслужване" по кметствата за подаване на съответните документи.