Стартира изпълнението на национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда"

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък и Общинска администрация Николаево информират гражданите на община Николаево, че стратира изпълнението на Националната програма "Предоставяне на грижа в домашна среда".

Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като "домашни помощници" за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съотвения ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Програмата е със срок до 31.12.2020 г.

Желаещите да се включат в Програмата лица, с настоящ адрес на територията на община Николаево, или техен законен представител, могат да подадат в Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 7, заявление-декларация за включване.

Повече информация може да намерите в раздел "Програми и проекти" (сивата зона вляво на екрана).