Свикване на първото заседание на новоизбрания общински съвет

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Със своя Заповед № АК-02-ЗД-26 / 02.11.2023 г. Областният управител на област Стара Загора свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Николаево на 07.11.2023 г. от 13,30 часа при следния дневен ред:

 

1.    Връчване на удостоверения на новоизбраните общински съветници и кметове.

2.    Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Николаево и новоизбраните кметове на кметствата в общината.

3.    Избиране на Председател на Общински съвет Николаево мандат 2023-2027 г.

 

 

Тържественото първо заседание ще се проведе в определените по-горе дата и час в Конферентната зала в сградата на Народно читалище „Васил Левски 1923“ в гр. Николаево.