Ученическо самоуправление в Община Николаево

Ученическо самоуправление в Община Николаево image

Днес, по повод 9-ти май – ден на Европа и ден на ученическото самоуправление, ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево посетиха Общинска администрация Николаево и, в рамките на деня, се включиха в управлението на Общината. Децата се запознаха с работата на Кмета, Заместник-кметовете, Секретаря на общината, работата в деловодството и работата на Общински съвет Николаево. Сформиран бе ученически Общински съвет, с председател и съветници, които заседаваха като истински народни избраници.
 
            Днес в нашата Община властваше младостта и детския ентусиазъм.

Управляваха
-          Никол Коева – Кмет на Община Николаево за един ден,
-          Доника Георгиева – Заместник-кмет АТО на Община Николаево за един ден,
-          Василена Петрова – Заместник-кмет ФОД на Община Николаево за един ден,
-          Берна Минчева – Секретар на община Николаево за един ден,
-          Рафие Коталак – главен експерт „Канцелария и деловодство“ на Община Николаево за един ден,
-          Пламен Стоянов – Председател на ОбС-Николаево за един ден,
-          Антония Чулева – общински съветник за един ден,
-          Никол Кръстева – общински съветник за един ден,
-          Павел Захариев – общински съветник за един ден,
-          Димитър Димитров – общински съветник за един ден,
-          Ралица Димитрова – общински съветник за един ден,
-          Теодор Славов – общински съветник за един ден,
-          Атанас Иванов – общински съветник за един ден,
-          Ганка Георгиева – общински съветник за един ден,
-          Мануела Иванова – общински съветник за един ден,
-          Йордан Кирилов – общински съветник за един ден,
-          Силвия Иванова – общински съветник за един ден,
-          Станимир Илчев – общински съветник за един ден.


Снимки от събитието