Удължаване срока на проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Николаево"

Удължаване срока на проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Николаево" image

Община Николаево удължава срока за предоставяне на безплатен топъл обяд до домовете на 170 жители на общината до 31.12.2020 г.

От началото на месец септември 2020 г. Община Николаево оказва ежедневна подкрепа на 170 човека, които са в затруднение да осигурят прехраната си. Безплатен топъл обяд получават жители на община Николаево, които нямат никакви доходи или получават доходи под линията на бедност за страната, както и такива, които поради възрастта си или поради трайно увреждане не могат да осигурят сами своите ежедневни потребности от храна.

Средствата са осигурени по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, финансирана от Агенцията за социално подпомагане.