Удължаване срока на проект \" Осигуряване на топъл обяд в община Николаево \"