ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

Община Николаево уведомява гражданите, че поради  годишно приключване,

касата на служба "Местни данъци и такси" ще работи с граждани

до 12:00 часа на 28.12.2017г.

 

Служба "Местни данъци и такси" няма да работи с граждани на 29.12.2017г.!

 

 

 

Ръководството на Община Никлаево ви пожелава

весели празници и благодатна и здрава Нова Година!