Покана- публично обсъждане на проекта за бюджет 2018г. на Община Николаево