ВАЖНО - Съобщение до частните съдебни изпълнители

ВАЖНО - Съобщение до частните съдебни изпълнители image

Уважаеми частни съдебни изпълнители,

Уведомяваме ви, че, считано от 01.01.2023 г., всички ваши призовки, съобщения, обявления или други документи, които изпращате до Общинска администрация Николаево за връчване на лица, живеещи на територията на общината, ще бъдат връчвани от нас, но разписките от връчването няма да ви бъдат изпращани по пощата за сметка на общината.

Разписките от връчването ще може да си получите на място както следва:

- за гр. Николаево – в Центъра за административно обслужване на адрес ул. „Георги Бенковски“ № 11, стая 3,

- за селата в общината – в сградата на съответното кметство.


В случай, че изявите желание да изпратим разписката до ваш адрес, то това ще става с куриер и само и единствено за ваша сметка или по пощата с предварително предоставени ни от Вас плик и марка (аналогично на АУ за гражданите - получаването на заявен документ до адрес е за сметка на получателя-заявител).


От Общинска администрация Николаево