ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - интеграция на локална система за оповестяване

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - интеграция на локална система за оповестяване image

                                     ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с писмо вх. № 11-00-412 / 06.12.2021 г. от МВР, Дирекция „Комуникационни и информационни системи“, Общинска администрация Николаево уведомява жителите на общината, че на 07 декември 2021 г. за времето от 14.00 ч. до 14.30 ч., към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, ще се проведат функционални изпитания за интеграцията на локална система за оповестяване (ЛСО) на „ГИТЕКС“ ЕООД на територията на обект „Производствената база“, находящ се в гр. Николаево, област Стара Загора.

Ще бъдат извършени тестове, включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.

Настоящото съобщение е с цел недопускане на стресови ситуации и паника сред населението.