Външна оценка по CAF - външна обратна връзка – PEF

Външна оценка по CAF - външна обратна връзка – PEF image

Общинска администрация Николаево има удоволствието да съобщи на всички граждани, фирми и други заинтересовани лица, че в периода 1-21 септември 2022 г. се проведе външната ни оценка по CAF (външна обратна връзка – PEF), от определения от CAF-ресурсния център за нас външен оценител. Интервюто за външната ни оценка се състоя на 20.09.2022 г. и премина в изключително спокойна и ведра атмосфера. Предварителните отзиви за свършеното от нас по внедрения модел CAF са много добри.

В рамките на месец очакваме доклада на външния оценител за проведената външна оценка, след което и решението на CAF-ресурсния център дали сме заслужили етикет „Ефективен CAF потребител“.

Внедреният модел за управление на качеството CAF в Общинска администрация Николаево е едно от най-важните неща, изпълнени в Общината в последната година. Той ни помага в подобряване качеството на управление и работа в администрацията и ни води към достигане на съвършенството, към което се стремим.

Планът за подобрение, който изпълняваме в момента, е насочен основно към администрация и съдържа дейности и мерки за подобряване на вътрешната организация на работа, стратегическото планиране, управлението на информацията, знанията, технологиите и човешките ресурси. Вярваме, че в края на изпълнението на плана ще сме достигнали едно значително по-високо ниво на работа и ще сме на етап, в който прилагането на цикъла на Деминг или т.нар. PDCA-цикъл (планирай-направи-провери-действай) ще е изпълнен за голяма част от дейностите ни.

 

С благодарност към ИПА, CAF-ресурсния център, обучаващия ни лектор г-жа Цаковска и външния ни оценител г-жа Донкова.

СТРЕМИМ СЕ КЪМ СЪВЪРШЕСТВО!

 

Общинска администрация Николаево