Вписване в избирателния списък по настоящ адрес - 3303

Информация за услугата: 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/120504


Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3303?cP=1