Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Народно събрание на 11.07.2021

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 image

Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за Народно събрание на 11.07.2021, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа) до кмета на Община Николаево  в срок до 26.06.2021 г.

Образец на заявлението може да изтеглите тук по-долу, както и от сайта на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/decisions/18/2021-05-15