Втори регистриран случай на COVID-19 на територията на Община Николаево

Втори регистриран случай на COVID-19 на територията на Община Николаево image

Днес, в град Николаево е регистриран първи случай на заболял от  COVID-19. За територията на Общината това е втори случай. Умоляват се гражданите стриктно да спазват предпазните мерки, установените със заповед РД-01-190 / 2020 на Кмета на Общината, а именно:

- задължително носете на предпазна маска за лице на закрито,

- задължително спазване на дистанция от поне 1,5 метра,

- задължително ползване на дезинфектанти за ръце!

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани, задължително да спазват разпореденото със Заповед № РД-01-166 / 2020 г. на Кмета на Община Николаево.

Всички заповеди са публикувани в банер "COVID-19"