Въведените от МЗ противоепидемични мерки заради COVID-19 се удължават до 02.11.2022 г.

Съгласно Заповед № РД-01-534 / 25.10.2022 г. на МЗ, въведените със Заповед № РД-01-517 / 19.10.2022 г. противоепидемични мерки заради COVID-19 на територията на страната се удължават до 02.11.2022 г.

Приложение - двете заповеди на МЗ