COVID-19

На основание Заповед № РД-01-220 / 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-130...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-194 / 30.03.2021  на МЗ, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-106 / 31.03.2021...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕОбщина Николаево напомня на гражданите в общината, че се извършва доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-173 / 18.03.2021 т. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево издаде Заповед № РД-01-94...
Прочети
По данни от НИС за COVID-19 към днешна дата, 18.03.2021 г., активните случаи на болни от COVID-19 в Община Николаево...
Прочети
                                         З А П О В Е Д  № РД-01-90                                         гр. Николаево, 17.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед...
Прочети
Във връзка с проведено заседание на Областния медицински съвет към областния управител на Стара Загора Гергана Микова, заради значителното увеличаване...
Прочети
По данни на НИС за COVID-19, към днешна дата, 16.03.2021 г., активните случай в общината на болни от COVID-19 са...
Прочети
По данни на НИС за COVID-19, към днешна дата активните случай в общината на болни от COVID-19 са 8. Затова...
Прочети
Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм....
Прочети
На основание Заповед № РД-01-98 / 14.02.2021 г. на МЗ, кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-54 / 15.02.2021...
Прочети
Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,...
Прочети
Във връзка със Заповеди № РД-01- 51 / 26.01.2021 г. и № РД-01-52 / 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01- 20 / 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде заповед...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-718 / 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г....
Прочети
На основание Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-306...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-655/ 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед №...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-651/ 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед № РД-01-282...
Прочети