COVID-19

                                                                                                         З А П О В Е Д                                                                                        № РД-01-293 гр. Николаево, 01.09.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от...
Прочети
Считано от 01.08.2021 г. - до 31.08.2021, съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-646 / 29.07.2021 г. и...
Прочети
Считано от 01.06.2021 г. - до 31.07.2021, съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-373 / 27.05.2021 г. и...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-285 / 05.05.2021 г. на Министъра за здравеопазването, Кметът на Община Николаево постанови Заповед № РД-01-166...
Прочети
Считано от 01.05.2021 г., съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-273 / 29.04.2021 г. и № РД-01-274 /...
Прочети
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В...
Прочети
Със своя заповед № РД-01-135 / 19.04.2021 г. Кметът на Община Николаево, на основание Заповед № РД-01-240 / 16.04.2021 г....
Прочети
На основание Заповед № РД-01-220 / 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-130...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-194 / 30.03.2021  на МЗ, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-106 / 31.03.2021...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕОбщина Николаево напомня на гражданите в общината, че се извършва доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа...
Прочети
На основание Заповед № РД-01-173 / 18.03.2021 т. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево издаде Заповед № РД-01-94...
Прочети
По данни от НИС за COVID-19 към днешна дата, 18.03.2021 г., активните случаи на болни от COVID-19 в Община Николаево...
Прочети
                                         З А П О В Е Д  № РД-01-90                                         гр. Николаево, 17.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед...
Прочети
Във връзка с проведено заседание на Областния медицински съвет към областния управител на Стара Загора Гергана Микова, заради значителното увеличаване...
Прочети
По данни на НИС за COVID-19, към днешна дата, 16.03.2021 г., активните случай в общината на болни от COVID-19 са...
Прочети
По данни на НИС за COVID-19, към днешна дата активните случай в общината на болни от COVID-19 са 8. Затова...
Прочети