Забрана за изхвърляне на растителни отпадъци в контейнерите за смет!

Забрана за изхвърляне на растителни отпадъци в контейнерите за смет! image

Уважаеми съграждани,

Поради отказ на претоварната станция в гр. Гурково да приема отпадъци от растителен характер, ЗАБРАНЯВАМ  жителите на населените места да изхвърлят растителни и градински отпадъци (клони, листна маса и др.п.) в кошовете и контейнерите за битови отпадъци.

При неспазване на забраната на установете лица ще налагам глоба в размер на 100 лева по реда на ЗУО.


Николай Кънев
Кмет на Община Николаево