Заповед на Министерството на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки в периода 20-26.10.2022 г.