Заповед № РД-01-122 / 11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването