Проект за изменение на Наредба № 6 / 20.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане

На основание чл. 26, ал. 2, във възка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект и мотивите към него, касаещи отмяна на чл. 17, ал. 1 и чл. 41, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 6 / 20.02.2008г. за определяне размера на местните данъци на територията но Община Николаево. 

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Николаево, на адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, ст. 2 или на еmail: obsavet@nikolaevo.net   

Подробности може да намерите в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове", както и тук, по-долу.