Заповед № РД-01-158 / 26.03.2020 г. на Министъра за здравеопазването във връзка с COVID-19

Издадена е нова заповед на министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19.