Заповед № РД-01-179 / 06.04.2020 г. на Министъра за здравеопазването

Със своя заповед № РД-01-179 / 06.04.2020 г. Министърът на здравеопазването дава възможност на земеделските стопани да произвеждат и реализират на пазара продукцията си при стриктнто спазване на мерките за защита от COVID-19 - дистанция, ползване на предпазни средства и дезинфекция.

Повече подробности  - по-долу.