Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" Стара Загора за одобряване на Споразуменията по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за 2023-2024 стопанска година

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" Стара Загора за одобряване на Споразуменията по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за 2023-2024 стопанска година image

Със свои Заповеди Директора на ОД "Земеделие" Стара Загора одобри Споразуменията по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи в землищата на община Николаево за стопанската 2023-2024 година.

Заповедите с приложените към тях споразумения са в прикачения по-долу архивен файл.