Опазване на обществения ред, при провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Николаево

 Съгласно Заповед № РД-01-375 / 23.10.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Николаево и с цел опазване на обществения ред при провеждане на предстоящите местни избори, се забранява провеждането на масови мероприятия в периода 28-29 октомври 2023 г. и продажбата и употребата на алкохол на 29.10.2023 г.

Пълният текст на заповедта следва: 
ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-375

 

гр. Николаево, 23.10.2023 г.

 

 

Относно: Опазване на обществения ред при провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Николаево

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс

 

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

1.      Провеждане на масови прояви на територията на община Николаево, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред от 00.00 ч. на 28.10.2023 г. до 24.00 ч. на 29.10.2023 г.

2.      Продажбата и употребата на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене, кафенета, павилиони, дискотеки и други такива от 6.00 ч. до 24.00 ч. на 29.10.2023 г.

 

Настоящата Заповед да се публикува на сайта на Община Николаево и да се доведе до знанието на търговските обекти на територията на общината.

 

ВрИД Кметове на кметства по населените места – с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала да я доведат до знанието на търговските обекти в съответните селища.

 

Копие от Заповедта да се изпрати на Областна администрация и Началника на Участък Полиция гр. Гурково.

 

Контролът по спазване на настоящата Заповед да се осъществява от Участък Полиция гр. Гурково.

 

 

СТАЙКО ПЕТКОВ

ВрИД Кмет на Община Николаево,

съгласно заповед № РД-01-320 / 25.09.2023 г.