Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19