Обратна връзка с потребителите на АУ - попълване на Анкетна карта и Форма за похвали, опраквания и предложения

Уважаеми граждани,

         

         Във връзка с приетите и утвърдени Вътрешни правила за обратна връзка с потребителите на административни услуги, Община Николаево разработи "Анкетна карта - електронен вариант" и "Форма за похвала, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване", които са достъпни в настоящия раздел за всички, желаещи да ги попълнят.

         В случай, че сте потребител на административни услуги от Община Николаево или имате някакви препоръки към нас, моля отделете няколко минути и попълнете електронните формуляри. Получените данни се обработват и отчитат ежемесечно. Така всеки от вас дава своя принос за подобряване работата на Общинска администрация Николаево в административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Благодарим ви предварително!

Общинска администрация Николаево