12-ти октомври - Ден на българската община

12-ти октомври - Ден на българската община image

Уважаеми съграждани,

Със свое Решение № 701 / 07.10.2021 г. Министерски съвет на Република България обяви 12 октомври за Ден на българската община и местното самоуправление. Правителственото решение е взето по предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), на което Община Николаево е член от години.

Отбелязването на 12 октомври като Ден на българската община е инициирано от делегатите на III Общо събрание на НСОРБ, проведено на 18 юни 1998 г. в Благоевград. Днес вече е официален празник на българската община и на местното самоуправление - признание за стабилността и авторитета на местните власти.
 
Честит празник на българските общини! Честит празник, колеги!


НИКОЛАЙ КЪНЕВ,
Кмет на Община Николаево


Файлове за изтегляне