"Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“ - нови специалности в Тракийски университет

"Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“ - нови специалности в Тракийски университет image

Стопански факултет на Тракийски университет – Стара Загора информира, че към факултета е открито ново професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“ в две нови специалности – „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“ - редовна форма, платено обучение.

Приемът на документи за двете бакалавърски специалности e до 27.10.2021 г.

Обучението е с продължителност осем семестъра или 4 години. Семестриалната такса е в размер на 1330,00 лв. Балообразуващите оценки за класирането са от кандидатстудентски изпит по Математика или ДЗИ по Математика. Предстои провеждането на изпит по матетматика в Тракийски университет.

Балът се образува от:
- удвоената оценка от ДЗИ по Математика ИЛИ от кандидатстудентски изпит по Математика,
- оценката от задължителната подготовка по математика (или оценката от ДЗИ по Математика, ако има такава),
- оценката от задължителна подготовка по Информационни технологии (при липса на оценка по Информационни технологии се взема оценката по Информатика).           
 
Информационните технологии масово навлизат във всички сфери на  живота и стопанските дейности,  което прави двете специалности изключително привлекателни за младите хора и в помощ на икономиката в региона. 
     

Тракийски университет ви очаква!