Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание – 14.11.2021г.

Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на...
Прочети
 За Кметство ЕдревоЗАПОВЕД№ 6с. Едрево, 18.10.2021 г.         На основание ЗАПОВЕД № РД-01-335 / гр. Николаево, 15.10.2021 г. от Николай Кънев...
Прочети
Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните...
Прочети
Предварителните избирателни списъци се съставят на база постоянен адрес и се публикуват на основание чл. 42, ал. 1 от Изборния...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-319гр. Николаево, 29.09.2021 г.  ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.  На основание чл. 44, ал....
Прочети