Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание – 14.11.2021г.

Общинска администрация Николаево уведомява всички членове на секционни избирателни комисии в общината, назначени в изборите за президент и вицепрезидент на...
Прочети
                                     ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕСъгласно заповед № РД-01-337 / 18.10.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-401 / 19.11.2021 г. на Кмета на Община Николаево, избиратели...
Прочети
Заповед № РД-01-378 / 11.11.2021 г. на Кмета на Община Николаево за опазване на обществения ред остава в сила и...
Прочети
                                        ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕСъгласно заповед № РД-01-337 / 18.10.2021 г. на Кмета на Община Николаево, избиратели с увредено зрение или със затруднения...
Прочети
Във връзка с провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и...
Прочети
Във връзка с провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители, насрочени за 14.11.2021 г.,...
Прочети
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!До членовете на СИК и ПСИК за община НиколаевоЗа предстоящите на 14.11.2021 г. избори за президент и вицепрезидент на...
Прочети
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на                          републиката и за народни представители на...
Прочети
Избиратели, които към 14 ноември 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в...
Прочети
На основание чл. 90 от Изборния кодекс и Решение № 766-ПВР/НС / 20.10.2021 г. на ЦИК, и поради наличие на...
Прочети
----------------------------------------------------------------------------------Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гласуване на избиратели с увреждания------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гласуване с машина-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Как да гласуваш с машина – стъпка...
Прочети
Община Николаево уведомява гражданите на общината, че за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание,...
Прочети
Със свое Решение № 56-ПВР/НС / 18.10.2021 г. РИК-Стара Загора назначи секционните избирателни комисии на територията на Община Николаево съгласно...
Прочети
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват...
Прочети