Проект Социално включване

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения”...
Прочети
  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”...
Прочети
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция юрист) по Проект „Социално включване”, финансиран...
Прочети
  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС   Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС   Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция...
Прочети
Набиране на кандидати за социален работник / социален педагог и медиатори за услуга " Интеграция на децата в детските градини...
Прочети
Набиране на кандидати за социален работник координатор по проект " Социално включване"   ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево...
Прочети
Обзаведените и оборудвани помещения по проект „Социално включване” в гр. Николаево, с. Едрево и с.Нова Махала са готови за стартиране...
Прочети