Заседания на ОбС / Дневен ред

 Изх. № 05-00-104/11.05.2022 г.   П О К А Н А   На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-84/11.04.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-64/22.03.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-34/17.02.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-15/20.01.2022  г.                                          П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-278/10.12.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-266/03.12.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-257/22.11.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и...
Прочети
Изх. № 05-00-234/21.10.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-205/24.09.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
 Изх. № 05-00-191/15.09.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-179/24.08.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-163/20.07.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-147/21.06.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-123/19.05.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и...
Прочети
Изх. № 05-00-98/21.04.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Изх. № 05-00-68/22.03.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Изх. № 05-00-41/18.02.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети