Заседания на ОбС / Дневен ред

Изх. № 05-00-264/23.10.2020  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Изх. № 05-00-246/16.10.2020  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
С покана изх. № 05-00-231 / 24.09.2020 г.,  Председателят на ОбС Николаево свиква на 30.09.2020 г. от 10,00 часа в...
Прочети
Изх. № 05-00-211/19.08.2020  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Изх. № 05-00-196/24.07.2020  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВОИзх. № 05-00-171/24.06.2020  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1...
Прочети