Децата в местното самоуправление

Децата в местното самоуправление image

„Кмет за един ден“ в Община Николаево
 
            Днес, по повод 9-ти май – ден на Европа и ден на ученическото самоуправление, ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево посетиха Общинска администрация Николаево и, в рамките на деня, се включиха в управлението на Общината. Децата се запознаха с работата на Кмета, Заместник-кметовете, Секретаря на общината, работата в деловодството, в счетоводството, в звено "Местни приходи и работата на Общински съвет Николаево. Сформиран бе ученически Общински съвет, с председател и съветници, които заседаваха като истински народни избраници.
 
            Днес, 09.05.2023 г., в нашата Община за пореден път властваше младостта и детския ентусиазъм. Управляваха
 
-          Никол Кръстева – Кмет на Община Николаево за един ден,
-          Атанас Иванов – Заместник-кмет за един ден
-          Даная Георгиева – Секретар на Община за един ден
-          Райна Ярославова – Председател на Общински съвет Николаево за един ден,
-          Денислава Бонева – експерт „Канцелария и деловодство“ за един ден,
-          Атанас Консулов – експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“ за един ден,
-          Фанка Йосеин – технически сътрудник към ОбС Николаево за един ден,
-          Цветелина Величкова – специалист „Касиер МП“ за един ден,
-          Тодор Симеонов – експерт „Бюджет и ЧР“ за един ден,
-          Павлин Дончев – общински съветник за един ден,
-          Минчо Русев – общински съветник за един ден,
-          Стефка Матева – общински съветник за един ден,
-          Наско Танев  – общински съветник за един ден,
-          Росен Яламов – общински съветник за един ден,
-          Анка Захариева – общински съветник за един ден,
-          Минка Радкова – общински съветник за един ден.