Дерегистрация по чл.92 от ЗГрР на лица от жилищен имот с адрес в с. Елхово, общ. Николаево, ул. "Свобода" № 57 (заличаване на адресна регистрация)

Уведомления до лица с адресна регистрация в жилищен имот с административен адрес с. Елхово, общ. Николаево, ул. "Свобода № 57, за заличаване на регистрацията им по постоянен/настоящ  адрес.