Дерегистрация по чл.92 от ЗГрР в имот с адрес в с. Нова махала, общ Николаево на лицето Петър Турлаков

Уведомление до г-н Петър Турлаков за заличаване на регистрацията му по постоянен и настоящ адрес в имот с идентификатор 51888.501.917  и адрес в с. Нова махала, общ Николаево