Дезинфекция на улиците в населените места на Община Николаево

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Николаево уведомява, че във връзка с мерките за недопускане на зараза от „COVID-19” и с цел опазване на живота и здравето на гражданите в условията на извънредно положение в България, на 27.04.2020 г. от 11:00 до 17:00 часа, ще се извърши дезинфекциозна обработка на всички улици, терените около търговските обекти и около обществените сгради на територията на община Николаево.

Умоляват се гражданите, по време на дезинфекцията, да избягват излизане и стоене на открито.