Пръскане на земеделски парцели - 28-29 април 2020

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано  писмо от "Ти Ви Мел" ООД с което здружеството уведомява, че на 28-ми и 29-ти април 2020 г., сутрин до 10,00 часа и вечер след 21,00 часа ще се проведе третиране на 550 дка череши в местността Кърталъка в землището на гр. Николаево с продукт за растителна зищита КАЛИПСО в доза 20 мл / 100 л (0,02%). 

Целият тект на писмото може да видите по-долу.