ДОКЛАД НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

Екипи на РДПБЗН Стара Загора трети ден отводняват  къщи и дворове както в с.Нова Махала, така и в кв.Възраждане на гр.Николаево / ромската махала/

От 16.12.2014 г  комисия, назначена със Заповед на кмета на общината  тръгна на оглед и оценка на щетите на пострадалите от наводнението къщи. Почти всичко в дворовете е унищожено, а хората не са застраховали до сега имуществото си.

Около десетина са къщите в най-тежко материално положение след наводненията, повечето хора са се прибрали по домовете си. Въпреки това бедственото положение остава докато не сме сигурни, че ситуацията е под контрол.

Екипи от доброволци на БЧК от Николаево и Стара Загора продължават да оказват помощ и подкрепа на пострадалите в Николаевската община.

Денонощно  екипи на МВР  охраняват в с. Нова махала, както и  следят за реда в двете общински сгради в Николаево, където е подслонено евакуираното население, част от което се завърна по къщите си.

Експерти от Напоителни системи  направиха  оглед в района на скъсаната дига на р. Тунджа в местността „Сини вир” в близост до с. Нова махала и ще изготвят предложение за конкретни мерки за отстраняване на проблема.

От днес 18.12.2014г. започна изграждане на предпазна дига в района на разлива на р. Тунджа довела до наводнението в с.Нова махала, като предстои подготовка на документи за кандидатстване пред Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за осигуряване на средства за изграждането на дигата.

 

Кмет на община Николаево,

              Косьо Косев