Допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево

С П И С Ъ К 

на допуснатите кандидати при провежданe на конкурс за длъжността 

Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и

главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево


С решение по Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати от 19.03.2021 г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-01-87 / 17.03.2021 г. на Кмета на Община Николаево, до конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево, се допускат следните кандидати:

 

1.      Гергана Христова Иванова.

 

Недопуснати до конкурс кандидати: НЯМА.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

 

ИВАН ПАВЛОВ

Зам.-кмет на Община Николаево