Гласуване с подвижна СИК за избиратели с трайни увреждания

Гласуване с подвижна СИК за избиратели с трайни увреждания image

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение № 14-НС от изборните книжа) по постоянния им адрес или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес, до кмета на община Николаево в срок 20.03.2021 г. Заявлението се подписва саморъчно и може да бъде подадено чрез пълномощник на място или да бъде изпратено по пощата. В случай, че в посочения по-горе срок са подадени поне 10 заявления, на територията на община Николаево ще бъде сформирана подвижна секционна избирателна комисия. 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 20.03.2021 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 29.03.2021 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявленията се подават по описания по-горе начин.

Към заявленията за гласуване с ПСИК се прилага копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК.

Образец на заявлението може да изтеглите тук по-долу, както и от сайта на ЦИК на адрес: 

https://www.cik.bg/bg/ns2021/documents


За подаване на заявлението по електронен път, последвайте следния линк: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67