Нов сметосъбиращ автомобил за Община Николаево

Нов сметосъбиращ автомобил за Община Николаево image

Община Николаево се сдоби с чисто нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, закупен със средствата, натрупани в полза на Общината по чл.64 от ЗУО. Благодарение далновидното решение на Общински съвет Николаево, с което се даде съгласие за закупуване на нов, а не на употребяван автомобил, жителите на община Николаево ще имат възможност да ползват една по-качествена и надеждна услуга по сметосбиране и сметоизвозване.

Да ни е честита новата придобивка!