Граждански одит за активна прозрачност 2022 г.

Граждански одит за активна прозрачност 2022 г. image

В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация е прегледала и оценила интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

 

Целта на проучването е била  да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

В рамките на проучването са били подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

 

Нивото на прозрачност през 2022 бе оценявано с точки по:

• 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;

• 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;

• и 118 индикатора за общините.

 

За нас е гордост да споделим, че в това проучване оценките на Община Николаево отново са високи - с общ рейтингов индекс 71.6 общината ни е на 53-то място сред всичките 265 общини в страната, и на трето място сред 11-те общини в областта. Радваме се, че старанието ни и спазването на законовите нормативи се вижда и оценява от гражданите.    


Повече за изследваните индикатори, формиращи рейтинговия индекс, може да видите на адрес https://data.aip-bg.org/surveys/O24H73/stats-indicators?q=FJ8R25

               

Таблица с данните за общините от област Стара Загора

   

                     

   

 Повече информация може да прочетете на адрес https://data.aip-bg.org/surveys/O24H73/