Гроздобер в община Николаево - 2021

Гроздобер в община Николаево - 2021 image

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

Със своя заповед № РД-01-312 / 24.09.2021 г. Кметът на община Николаево определя дните 02-ри и 03-ти октомври 2021 год. за начало на гроздобера в гр. Николаево.

Във връзка с това в района на лозята, до прибирането на реколтата, е забранено движението на граждани, които не притежават лозя и не са наети като работна ръка, както и на превозни средства, неангажирани с прибирането на реколтата.