Инициатива "Да изчистим Николаево!"

Инициатива "Да изчистим Николаево!" image

Кметът на Община Николаево - г-н Николай Кънев, подема инициатива "Да изчистим Николаево!" Периодично ще се почистват отделни терени от града, като предварително бъдат обявявани денят, часът и зоната, която ще се почиства. Който иска и има възможност - нека се включи. Общината осигурява ръкавици, торби за събиране на смет и транспорт, ако е неоходим.               

      Като първа стъпка от инициативата обявяваме:

Почистване на зоната зад Стадиона и Барата в гр. Николаево. Почистването ще бъде на 28.01.2021 г. (четвъртък) от 13,00 часа. Сборен пунк пред сградата на Общинска администрация Николаево. Приканваме всеки, който е свободен и може да отдели част от времето си за доброволен труд в името на града, в който живее, да се включи!


Мероприятието ще се проведе само в случай на благоприятни климатични условия


Надяваме се метеорологичното време да е с нас!